Từ khóa tìm kiếm: NLĐ

Lương hưu đảm bảo cuộc sống khi về già

[VOV2] - Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động (NLĐ) đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thẻ BHYT (được cấp miễn phí) để chăm sóc sức khoẻ.

[VOV2] - Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động (NLĐ) đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thẻ BHYT (được cấp miễn phí) để chăm sóc sức khoẻ.

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần - lợi bất cập hại

[VOV2] - Thay vì lựa chọn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu, rất nhiều người đến cơ quan BHXH xin nhận chế độ BHXH một lần.

[VOV2] - Thay vì lựa chọn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu, rất nhiều người đến cơ quan BHXH xin nhận chế độ BHXH một lần.

Bảo hiểm thất nghiệp - Chỗ dựa giúp người lao động đi qua mùa dịch

[VOV2] - Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, rất nhiều lao động bị giảm lương, tạm nghỉ, không có việc làm, rơi vào cảnh thất nghiệp. Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp đã trở thành chỗ dựa của nhiều người lao động trong việc duy trì cuộc sống.

[VOV2] - Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, rất nhiều lao động bị giảm lương, tạm nghỉ, không có việc làm, rơi vào cảnh thất nghiệp. Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp đã trở thành chỗ dựa của nhiều người lao động trong việc duy trì cuộc sống.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

[VOV2] - Tới thời điểm này, đã có khoảng 10.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gần 382.000 doanh nghiệp đã được thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0%.

[VOV2] - Tới thời điểm này, đã có khoảng 10.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gần 382.000 doanh nghiệp đã được thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0%.

[Infographic] Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2021

[VOV2] - Sinh viên có thể học trước tín chỉ thạc sĩ; Quy định mới về đăng kiểm ô tô;... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2021.

[VOV2] - Sinh viên có thể học trước tín chỉ thạc sĩ; Quy định mới về đăng kiểm ô tô;... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động đóng BHXH

[VOV2] - BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2802/BHXH-CSXH hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

[VOV2] - BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2802/BHXH-CSXH hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.