Từ khóa tìm kiếm: Nghị quyết 116

[infographic] Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 11/2021

[VOV2] - Giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) một số dịch vụ; hạn cuối nhận tiền hỗ trợ Covid-19… là một số chính sách nổi bật trong tháng 11/2021.

[VOV2] - Giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) một số dịch vụ; hạn cuối nhận tiền hỗ trợ Covid-19… là một số chính sách nổi bật trong tháng 11/2021.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

[VOV2] - Tới thời điểm này, đã có khoảng 10.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gần 382.000 doanh nghiệp đã được thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0%.

[VOV2] - Tới thời điểm này, đã có khoảng 10.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gần 382.000 doanh nghiệp đã được thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0%.

Hơn 7000 lao động đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

[VOV2] - Ngành BHXH Việt Nam đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022) cho hơn 10,4 triệu lao động với tổng số tiền trên 7.653 tỷ đồng.

[VOV2] - Ngành BHXH Việt Nam đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022) cho hơn 10,4 triệu lao động với tổng số tiền trên 7.653 tỷ đồng.

Hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp: Nhân văn, kịp thời

[VOV2] - Nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ có khoảng gần 13 triệu người lao động và 38.000 doanh nghiệp được nhận.

[VOV2] - Nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ có khoảng gần 13 triệu người lao động và 38.000 doanh nghiệp được nhận.

[Bài 2] Doanh nghiệp cần được hỗ trợ như thế nào để vượt "bão"?

[VOV2] - Mặc dù cộng đồng doanh nghiệp có nhiều ý kiến khác nhau về các chương trình hỗ trợ trong khoảng thời gian qua. Nhưng nhìn chung, đều ghi nhận sự cố gắng của Chính phủ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó.

[VOV2] - Mặc dù cộng đồng doanh nghiệp có nhiều ý kiến khác nhau về các chương trình hỗ trợ trong khoảng thời gian qua. Nhưng nhìn chung, đều ghi nhận sự cố gắng của Chính phủ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó.