Từ khóa tìm kiếm: Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc

Khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam về phụ nữ, hòa bình và an ninh

[VOV2] - Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với UN Women tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.

[VOV2] - Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với UN Women tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.

UNICEF hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong dạy học trực tuyến

[VOV2] - Hơn 2 năm qua, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam tổ chức dạy học trực tuyến nhằm thích ứng diễn biến dịch bệnh Covid-19. Các quốc gia đều đang tài liệu hóa dạy học trực tuyến và chưa có những kinh nghiệm cụ thể...

[VOV2] - Hơn 2 năm qua, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam tổ chức dạy học trực tuyến nhằm thích ứng diễn biến dịch bệnh Covid-19. Các quốc gia đều đang tài liệu hóa dạy học trực tuyến và chưa có những kinh nghiệm cụ thể...

Cần coi công nghệ là một phần quan trọng trong đào tạo giáo viên

[VOV2]- “Đào tạo giáo viên dường như chủ yếu đáp ứng những yêu cầu của giáo viên ngày hôm nay, còn những vấn đề cho ngày mai đang bỏ ngỏ”- TS Tôn Quang Cường.

[VOV2]- “Đào tạo giáo viên dường như chủ yếu đáp ứng những yêu cầu của giáo viên ngày hôm nay, còn những vấn đề cho ngày mai đang bỏ ngỏ”- TS Tôn Quang Cường.

Công nghệ góp phần xóa đi khoảng cách trong giáo dục

[VOV2] - Với những địa bàn miền núi, vùng sâu xa còn nhiều khó khăn thì việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy là một chặng đường dài nhiều thách thức. Nhưng công nghệ được xem như kỳ vọng cho hành trình xóa đi khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

[VOV2] - Với những địa bàn miền núi, vùng sâu xa còn nhiều khó khăn thì việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy là một chặng đường dài nhiều thách thức. Nhưng công nghệ được xem như kỳ vọng cho hành trình xóa đi khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.