Hội thảo quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực phụ nữ, hòa bình và an ninh và hơn 100 đại biểu tới từ Quốc hội, các bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác, dưới hình thức ngoại tuyến và trực tuyến.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết của các bộ, ngành, tổ chức của Việt Nam về quá trình xây dựng, triển khai các Chương trình hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trên thế giới, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam để triển khai các kết quả dấu ấn đạt được trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2020-2021 cũng như thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới và phụ nữ, hòa bình và an ninh. Việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được chuẩn bị nguồn lực tốt là một điều khoản thiết yếu trong Cam kết hành động Hà Nội, là văn kiện kết quả của Hội nghị toàn cầu về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12 năm 2020.

Ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội thảo và nhấn mạnh vai trò kết nối, định hướng của kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong tiến trình hòa bình, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới nói chung và Phụ nữ, Hòa bình và An ninh nói riêng.

Chia sẻ tại Hội thảo, bà Rana Flowers, quyền Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho rằng: "Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh có thể là một công cụ mạnh mẽ và bổ sung cho những nỗ lực hiện có của Chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ. Kế hoạch Hành động quốc gia nâng cao sự chú ý và hành động đối với nhiều nhu cầu an ninh mà phụ nữ phải đối mặt tại Việt Nam, bao gồm đối phó với các mối đe dọa đang nổi lên như đại dịch COVID-19, vốn đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới đã tồn tại từ trước ở nhiều quốc gia. Ý chí chính trị và cam kết mạnh mẽ có thể giúp Chính phủ Việt Nam tiếp tục quyết tâm tăng cường thực hiện Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh".

Trong bài phát biểu của mình, bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết: “Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh sẽ cho phép Chính phủ Việt Nam phản ánh những nỗ lực hiện có về bình đẳng giới và Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, xác định các ưu tiên và cơ hội trong tương lai, đồng thời đảm bảo tính nhất quán chính sách. Kế hoạch này cũng sẽ giúp tạo ra sự hiệp lực giữa các chiến lược quốc gia như là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững. UN Women cùng với các cơ quan khác của Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan trong nhiệm vụ này”

Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ dự án khu vực của UN Women “Trao quyền cho phụ nữ vì hòa bình bền vững: Phòng ngừa bạo lực và thúc đẩy gắn kết xã hội trong ASEAN” do Chính phủ Canada và Hàn Quốc tài trợ. Hội thảo của ngày hôm nay cũng đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ phía Chính phủ Úc và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội.