Từ khóa tìm kiếm: kinh tế - xã hội

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh

[VOV2] - “Chúng ta đã có thành công nhờ đổi mới chính trị, kinh tế, giờ đây là lúc cần một cuộc đổi mới trong lĩnh vực văn hoá, biến văn hoá trở thành sức mạnh nội sinh, là hệ điều tiết cho phát triển đất nước”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

[VOV2] - “Chúng ta đã có thành công nhờ đổi mới chính trị, kinh tế, giờ đây là lúc cần một cuộc đổi mới trong lĩnh vực văn hoá, biến văn hoá trở thành sức mạnh nội sinh, là hệ điều tiết cho phát triển đất nước”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả

[VOV2] - “Để Việt Nam tươi sắc đào xuân: Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả” là chủ đề của Báo cáo Cập nhật đánh giá Quốc gia năm 2021 do Ngân hàng Thế giới công bố sáng 18/5

[VOV2] - “Để Việt Nam tươi sắc đào xuân: Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả” là chủ đề của Báo cáo Cập nhật đánh giá Quốc gia năm 2021 do Ngân hàng Thế giới công bố sáng 18/5

Nhiều hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022

[VOV2] - Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 là cơ hội để ngành Du lịch phục hồi và phát triển trong tình hình mới, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu Du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

[VOV2] - Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 là cơ hội để ngành Du lịch phục hồi và phát triển trong tình hình mới, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu Du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Sau 15/9, Hà Nội sẽ nới lỏng một số dịch vụ

[VOV2] - Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND TP xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án sau ngày 15/9 và 21/9 sẽ nới lỏng một số dịch vụ trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ phương án phòng chống dịch Covid-19.

[VOV2] - Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND TP xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án sau ngày 15/9 và 21/9 sẽ nới lỏng một số dịch vụ trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ phương án phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai chiến lược vaccine toàn diện, hiệu quả, sớm phục hồi kinh tế

[VOV2] - Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, triển khai chiến lược vaccine toàn diện, hiệu quả.

[VOV2] - Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, triển khai chiến lược vaccine toàn diện, hiệu quả.

Tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm tối thiểu

[VOV2] - Sáng 22/7, Chính phủ đã trình bày Báo cáo trước Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm.

[VOV2] - Sáng 22/7, Chính phủ đã trình bày Báo cáo trước Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm.