Từ khóa tìm kiếm: đào tạo thạc sỹ

Để không còn tiến sĩ “rởm”

[VOV2] - Không thể “dễ dãi, nể nang” để rồi lĩnh vực nghiên cứu khoa học trở thành nơi bán bằng, mua danh.

[VOV2] - Không thể “dễ dãi, nể nang” để rồi lĩnh vực nghiên cứu khoa học trở thành nơi bán bằng, mua danh.

Dự kiến chi hơn 61 tỷ đồng đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ cho công chức, viên chức

[VOV2] - Hà Nội vừa ra Quyết định 1698/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố sẽ chi hơn 61 tỷ đồng đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ cho công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025.

[VOV2] - Hà Nội vừa ra Quyết định 1698/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố sẽ chi hơn 61 tỷ đồng đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ cho công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025.

Đại học Việt Nhật - môi trường chất lượng học tập Nhật Bản ngay tại Việt Nam

[VOV2] - Là cơ sở giáo dục Đại học được sự bảo trợ của chính phủ Nhật Bản, Đại học Việt Nhật có cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo tiêu chuẩn Nhật Bản ngay tại Việt Nam.

[VOV2] - Là cơ sở giáo dục Đại học được sự bảo trợ của chính phủ Nhật Bản, Đại học Việt Nhật có cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo tiêu chuẩn Nhật Bản ngay tại Việt Nam.