Từ khóa tìm kiếm: chống người thi hành công vụ

Chế tài nghiêm khắc hơn với hành vi chống người thi hành công vụ

[VOV2] - Ngay từ đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ, nhất là chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

[VOV2] - Ngay từ đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ, nhất là chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Xử lý vi phạm trong phòng chống dịch - để không nhờn luật

[VOV2] - Tăng cường sức mạnh cho những tổ công tác làm làm nhiệm vụ phòng chống dịch, áp dụng các biện pháp, chế tài mạnh đối với đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

[VOV2] - Tăng cường sức mạnh cho những tổ công tác làm làm nhiệm vụ phòng chống dịch, áp dụng các biện pháp, chế tài mạnh đối với đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Tăng mức xử phạt 16 hành vi vi phạm quy định

[VOV2] - Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các mức xử phạt này được coi là nghiêm khắc hơn, tăng nặng hơn so với trước đây.

[VOV2] - Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các mức xử phạt này được coi là nghiêm khắc hơn, tăng nặng hơn so với trước đây.

Hành hung cán bộ làm công tác phòng chống dịch có thể bị ngồi tù

[VOV2] - Nhiều cán bộ ở cơ sở tham gia phòng, chống dịch bệnh bị tấn công bởi những người coi thường pháp luật. Những đối tượng này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

[VOV2] - Nhiều cán bộ ở cơ sở tham gia phòng, chống dịch bệnh bị tấn công bởi những người coi thường pháp luật. Những đối tượng này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.