Từ khóa tìm kiếm: chống thực dân Pháp

Người thủ lĩnh đầu tiên đốt cháy rụi tàu Hy vọng của giặc Pháp

[VOV2] - Anh hùng Nguyễn Trung Trực (1838-1868) là thủ lĩnh nghĩa quân đầu tiên đánh chìm tàu L’ Espérance (tàu Hy vọng), một tiểu hạm của giặc Pháp. Ông cũng là người chỉ huy đầu tiên đánh chiếm được đồn cứ chiến sự ở giai đoạn đầu chống thực dân Pháp.

Chiến thắng Tây Bắc 1952 – Tầm vóc lịch sử

[VOV2] - Hội thảo cấp quốc gia “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm” thêm một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc bảo vệ Tổ Quốc.

Nguyễn Trung Trực - Thủ lĩnh nghĩa quân đầu tiên đánh chìm tàu chiến Pháp

[VOV2] - Nguyễn Trung Trực (1838-1868) là thủ lĩnh nghĩa quân đầu tiên đánh chìm tàu L’ Espérance - tàu Hy vọng, tiểu hạm của giặc phương Tây. Ông còn là vị chỉ huy đầu tiên đánh chiếm được đồn cứ chiến sự của người phương Tây ở giai đoạn đầu chống Pháp.

Tôn Thất Thuyết "linh hồn" của phong trào Cần Vương

[VOV2] - Phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 tuy không giành được độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp, song đã để lại những bài học giá trị trong lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Linh hồn của Cần Vương chính là quan Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết.