Từ khóa tìm kiếm: chủ trương

Bảo hiểm y tế hộ gia đình - Lá “bùa hộ mệnh”

[VOV2] - Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy định: người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Tiếng nói người thầy!

[VOV2] - Trong mọi sự thay đổi của ngành giáo dục, xét cho cùng, giáo viên vẫn là người đóng vai trò quyết định. Người thầy chỉ có thể hoàn thành tốt sứ mệnh được xã hội trao gửi khi tiếng nói của họ được tôn trọng và coi trọng.

Thay đổi chủ trương cách ly với F0, F1

[VOV2] - Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng, Bộ Y tế thay đổi chủ trương cách ly với F0, F1.