Từ khóa tìm kiếm: chữa bệnh sửa đổi

Thêm 03 ngành học y khoa được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt

[VOV2] - Người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khoẻ của nhà nước được hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt toàn khóa học

[VOV2] - Người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khoẻ của nhà nước được hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt toàn khóa học

Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

[VOV2] - Kế hoạch nhằm kịp thời triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, bảo đảm thi hành có hiệu lực và hiệu quả.

[VOV2] - Kế hoạch nhằm kịp thời triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, bảo đảm thi hành có hiệu lực và hiệu quả.

Thêm nhiều nội dung mới tại Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

[VOV2] - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục có ý kiến, chỉnh lý Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, với nhiều nội dung liên quan đến Hội đồng Y khoa quốc gia, Hội đồng Quản lý các bệnh viện; quyền và trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh…

[VOV2] - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục có ý kiến, chỉnh lý Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, với nhiều nội dung liên quan đến Hội đồng Y khoa quốc gia, Hội đồng Quản lý các bệnh viện; quyền và trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh…

Kỳ 1: Ai thẩm định chứng chỉ hành nghề y?

[VOV2] - Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh là một loại giấy phép hành nghề của những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng khám chữa bệnh và quyền được hành nghề của họ.

[VOV2] - Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh là một loại giấy phép hành nghề của những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng khám chữa bệnh và quyền được hành nghề của họ.

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Nhiều vấn đề cần bàn

[VOV2] - Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 100% thành viên có mặt tán thành.

[VOV2] - Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 100% thành viên có mặt tán thành.