Từ khóa tìm kiếm: chương trình phổ thông mới

Bộ GD-ĐT lý giải vì sao triển khai Chương trình mới ở Tiểu học diễn ra êm đềm

[VOV2] - Ở bậc Tiểu học, giáo viên được đào tạo và dạy tích hợp từ lâu. Trong khi ở bậc THCS giáo viên vốn chỉ quen dạy đơn môn nên khi chuyển sang dạy liên môn, tích hợp không tránh khỏi bỡ ngỡ và có những ý kiến khác nhau.

[VOV2] - Ở bậc Tiểu học, giáo viên được đào tạo và dạy tích hợp từ lâu. Trong khi ở bậc THCS giáo viên vốn chỉ quen dạy đơn môn nên khi chuyển sang dạy liên môn, tích hợp không tránh khỏi bỡ ngỡ và có những ý kiến khác nhau.

10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2023

[VOV2] - Năm 2023, ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ban hành Chương trình giáo dục mầm non, rà soát, điều chỉnh các quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên và nhiều nhiệm vụ khác...

[VOV2] - Năm 2023, ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ban hành Chương trình giáo dục mầm non, rà soát, điều chỉnh các quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên và nhiều nhiệm vụ khác...

Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin phát triển năng lực nghề nghiệp

[VOV2] - Việc ứng dụng CNTT trong quá trình bồi dưỡng, xây dựng tài liệu học tập… đã nâng cao đáng kể trình độ, kỹ năng về CNTT của giáo viên phục vụ cho quá trình giảng dạy ở trường phổ thông.  

[VOV2] - Việc ứng dụng CNTT trong quá trình bồi dưỡng, xây dựng tài liệu học tập… đã nâng cao đáng kể trình độ, kỹ năng về CNTT của giáo viên phục vụ cho quá trình giảng dạy ở trường phổ thông.  

Công bố tài liệu chỉnh sửa sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

[VOV2] - Nhà xuất bản đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh vừa công bố tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa tiếng Việt 1, bộ sách Cánh Diều để lấy ý kiến góp ý của giáo viên và xã hội.

[VOV2] - Nhà xuất bản đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh vừa công bố tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa tiếng Việt 1, bộ sách Cánh Diều để lấy ý kiến góp ý của giáo viên và xã hội.