Từ khóa tìm kiếm: đăng ký kinh doanh

Cơ quan thuế không thông báo yêu cầu cập nhật thông tin CCCD

[VOV2] - Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này không gửi thông báo yêu cầu cập nhật thông tin CCCD trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

[VOV2] - Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này không gửi thông báo yêu cầu cập nhật thông tin CCCD trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.