Thời gian gần đây một số đối tượng lợi dụng quy định của pháp luật về việc doanh nghiệp phải thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GPKD), cụ thể là thông tin về căn cước công dân (CCCD) thay cho chứng minh nhân dân (đã đăng ký trước đây), để mạo danh cơ quan thuế gọi điện thoại, gửi email mời chào đến các doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ thay đổi thông tin CCCD trên GPKD với chi phí từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Tổng cục Thuế khẳng định: cơ quan này không gửi thông báo, không thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ cũng như thu tiền dịch vụ để thực hiện việc thay đổi CCCD trên GPKD. Tổ chức, cá nhân nào mượn danh cơ quan thuế để làm dịch vụ và thu tiền là trái với quy định của pháp luật. Tổng cục Thuế đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp đề cao cảnh giác, phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo, cung cấp thông tin đến cơ quan công an hoặc đến đường dây nóng của cơ quan thuế các cấp để có biện pháp phối hợp, xử lý kịp thời.

Quy định bắt buộc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trước đây gọi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp. Theo đó, khi có thay đổi về Số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Vì vậy đối với khách hàng chưa có CCCD gắn chíp hoặc đã có CCCD gắn chíp nhưng CMND/CCCD cũ chưa hết hạn (vẫn đang sử dụng) thì việc cập nhật là không bắt buộc.