Từ khóa tìm kiếm: danh tính

Nghệ An: 9 liệt sy hy sinh tại Lào xác định được danh tính

[VOV2] - Mùa khô 2020-2021, Đội công tác đặc biệt BCHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm quy tập được 95 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các cuộc kháng chiến. 9 liệt sy hy sinh tại Lào xác định được danh tính.

Giám định ADN để xác định danh tính liệt sỹ

[VOV2] - Trong 4 năm qua đã có 240 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An được xác định danh tính nhờ phương pháp giám định ADN.

Đã có kết quả giám định ADN hài cốt liệt sỹ tại 20 nghĩa trang trên cả nước

[VOV2] - Xây dựng ngân hàng gen của liệt sỹ và thân nhân là một phần quan trọng trong Đề án xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin.