Từ khóa tìm kiếm: đầu tư văn hóa

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một chiến lược dài hơi

[VOV2] - Sau 5 năm triển khai, 12 ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đạt doanh thu 3,61% GDP. Nhưng, vẫn còn đó không ít "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ. Để phát triển tương xứng với tiềm năng, công nghiệp văn hóa nước ta rất cần một chiến lược dài hơi.

[VOV2] - Sau 5 năm triển khai, 12 ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đạt doanh thu 3,61% GDP. Nhưng, vẫn còn đó không ít "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ. Để phát triển tương xứng với tiềm năng, công nghiệp văn hóa nước ta rất cần một chiến lược dài hơi.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa sẽ không đầu tư dàn trải, cào bằng

[VOV2] - "Văn hóa là lĩnh vực rất rộng, Bộ sẽ phải tính toán làm sao để việc đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, cào bằng" - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt.

[VOV2] - "Văn hóa là lĩnh vực rất rộng, Bộ sẽ phải tính toán làm sao để việc đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, cào bằng" - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt.

Đầu tư cho văn hóa còn ít so với đầu tư kinh tế

[VOV2] - Tại nghị trường Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo, rà soát, trình Quốc hội ưu tiên hơn nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa.

[VOV2] - Tại nghị trường Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo, rà soát, trình Quốc hội ưu tiên hơn nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa.