Từ khóa tìm kiếm: định danh

Định danh cuộc gọi - thêm biện pháp bảo vệ người dân

[VOV2] - Cơ quan chức năng, doanh nghiệp viễn thông có nhiều động thái để hạn chế các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo, tuy nhiên, các cuộc gọi mạo danh vẫn như “nấm sau mưa”.

[VOV2] - Cơ quan chức năng, doanh nghiệp viễn thông có nhiều động thái để hạn chế các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo, tuy nhiên, các cuộc gọi mạo danh vẫn như “nấm sau mưa”.

Đăng nhập VssID bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

VOV2 - Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

VOV2 - Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.