Từ khóa tìm kiếm: giao đất

Đất giao sai thẩm quyền có được cấp sổ đỏ?

[VOV2] - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền khá phổ biến. Có những trường hợp đã sử dụng ổn định hàng chục năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

[VOV2] - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền khá phổ biến. Có những trường hợp đã sử dụng ổn định hàng chục năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Giao đất để trồng rừng

[VOV2] - Quyết định được ban hành từ năm 2016 nhưng đến nay người dân vẫn chưa được giao đất. Vì sao?

[VOV2] - Quyết định được ban hành từ năm 2016 nhưng đến nay người dân vẫn chưa được giao đất. Vì sao?

Đất giao không đúng thấm quyền có được cấp giấy chứng nhận?

[VOV2] - Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có công văn trả lời đơn của công dân về việc phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

[VOV2] - Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có công văn trả lời đơn của công dân về việc phải nộp thêm tiền sử dụng đất.