Giao đất để trồng rừng

[VOV2] - Quyết định được ban hành từ năm 2016 nhưng đến nay người dân vẫn chưa được giao đất. Vì sao?

Hoa Thanh Huyền

Ông Bùi Văn Hòa ở thôn Phúc Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, hiện là giám đốc HTX Mộc Mỹ Nghệ cao cấp Tân Tiến phản ánh việc: Ông đã đề nghị được giao đất cho HTX Mộc Mỹ Nghệ để thực hiện Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi vùng Lèn Oong tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đề nghị của ông đã được phê duyệt theo quyết định số 2880 ngày 21/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Sau khi gửi phản ánh của ông Bùi Văn Hòa, Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhận được công văn phúc đáp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết: 

Nội dung này cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức buổi đối thoại với HTX Mộc Mỹ Nghệ cao cấp Tân Tiến và có Thông báo số 2292/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ: dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi vùng Lèn Oong tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp HTX Mộc Mỹ nghệ cao cấp  Tân Tiến nếu tiếp tục quan tâm thực hiện Dự án thì liên hệ, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn các thủ tục theo quy định hiện hành.

Đài TNVN xin được thông báo để công dân được biết về việc giải quyết đơn kiến nghị của mình./.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục