Từ khóa tìm kiếm: GS.TS Nguyễn Đình Cử

Phải có giải pháp để "kích sinh" ở những vùng mức sinh thấp

[VOV2] - Thực trạng mức sinh như hiện nay là vấn đề rất đáng lo ngại, có thể tác động lâu dài tới từng cá nhân, gia đình và xã hội.

[VOV2] - Thực trạng mức sinh như hiện nay là vấn đề rất đáng lo ngại, có thể tác động lâu dài tới từng cá nhân, gia đình và xã hội.

Mức sinh thấp, già hóa dân số tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội

[VOV2] - "Hệ lụy của mức sinh thấp và dân số già sẽ tác động lâu dài tới số phận của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội" - GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế quốc dân).

[VOV2] - "Hệ lụy của mức sinh thấp và dân số già sẽ tác động lâu dài tới số phận của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội" - GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế quốc dân).

Việt Nam 100 triệu người: Cơ hội và thách thức

[VOV2] - Dân số đạt mốc 100 triệu dân là một cơ hội lớn để Việt Nam có thể nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên cùng với đó là không ít thách thức. Việt Nam cần làm gì để tận dụng thời cơ dân số vàng, phát triển đất nước?

[VOV2] - Dân số đạt mốc 100 triệu dân là một cơ hội lớn để Việt Nam có thể nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên cùng với đó là không ít thách thức. Việt Nam cần làm gì để tận dụng thời cơ dân số vàng, phát triển đất nước?

Thích ứng với già hóa dân số nhanh ở Việt Nam

[VOV2] - Thích ứng với già hoá dân số cần được coi là vấn đề ưu tiên và cần phải có các biện pháp mang tính tổng thể với một lộ trình thích hợp để chuẩn bị cho một "xã hội già" trong tương lai gần, nhất là trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi.

[VOV2] - Thích ứng với già hoá dân số cần được coi là vấn đề ưu tiên và cần phải có các biện pháp mang tính tổng thể với một lộ trình thích hợp để chuẩn bị cho một "xã hội già" trong tương lai gần, nhất là trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi.