Từ khóa tìm kiếm: hiểu bản thân

Mỗi ngày hiểu hơn về mình một chút qua “trải” và “nghiệm”

[VOV2] - “Hãy tạo ra cho mình những cơ hội tham gia hoạt động khác nhau để mỗi ngày hiểu mình thêm một chút”, Th.s Phùng Năm, chuyên viên Tâm lý tại Hệ thống Giáo dục chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

[VOV2] - “Hãy tạo ra cho mình những cơ hội tham gia hoạt động khác nhau để mỗi ngày hiểu mình thêm một chút”, Th.s Phùng Năm, chuyên viên Tâm lý tại Hệ thống Giáo dục chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.