Từ khóa tìm kiếm: hộ nghèo

"Bùa hộ mệnh" của những người mang bệnh hiểm nghèo

[VOV2] - Nhiều người mang bệnh trọng với chi phí chữa trị hàng năm vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.

[VOV2] - Nhiều người mang bệnh trọng với chi phí chữa trị hàng năm vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.