Từ khóa tìm kiếm: hoạt động từ thiện

Cơ hội nào cho sinh viên ngành công tác xã hội?

[VOV2] - Riêng bậc đại học hiện có 55 trường đào tạo ngành Công tác xã hội. Vì sao ngành Công tác xã hội lại được nhiều trường đại học quan tâm mở ngành đào tạo? Cơ hội của người học như thế nào khi theo học ngành nghề "đặc biệt" này?

[VOV2] - Riêng bậc đại học hiện có 55 trường đào tạo ngành Công tác xã hội. Vì sao ngành Công tác xã hội lại được nhiều trường đại học quan tâm mở ngành đào tạo? Cơ hội của người học như thế nào khi theo học ngành nghề "đặc biệt" này?

Người cao tuổi Đà Nẵng: Sống vui, khỏe và có ích

[VOV2] - Ở thành phố Đà Nẵng có nhiều người cao tuổi đi đầu trong phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động nghèo. Họ đã có những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ người nghèo như trao quà, xây nhà tình nghĩa, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí...

[VOV2] - Ở thành phố Đà Nẵng có nhiều người cao tuổi đi đầu trong phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động nghèo. Họ đã có những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ người nghèo như trao quà, xây nhà tình nghĩa, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí...

Không mang danh từ thiện để "đánh bóng tên tuổi"

[VOV2] - Dù rất cần và luôn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân cùng địa phương hỗ trợ, sẻ chia với những khó khăn của người nghèo, nhưng không vì thế mà có thể cho phép bất cứ ai mượn danh từ thiện để “đánh bóng tên tuổi” hay “đứng trên” cộng đồng.

[VOV2] - Dù rất cần và luôn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân cùng địa phương hỗ trợ, sẻ chia với những khó khăn của người nghèo, nhưng không vì thế mà có thể cho phép bất cứ ai mượn danh từ thiện để “đánh bóng tên tuổi” hay “đứng trên” cộng đồng.