Từ khóa tìm kiếm: HSSV

Năm học 2023-2024, mức thu BHYT của học sinh - sinh viên là bao nhiêu?

[VOV2] - Từ ngày 01/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh.

[VOV2] - Từ ngày 01/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh.

Quyền lợi khi học sinh, sinh viên tham gia BHYT

[VOV2] - Học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, thuộc nhóm được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí. Năm học 2022-2023, mức đóng BHYT HSSV có gì khác không?

[VOV2] - Học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, thuộc nhóm được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí. Năm học 2022-2023, mức đóng BHYT HSSV có gì khác không?

BHYT HS-SV năm học 2022-2023 có gì mới?

[VOV2] - Trong lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) được đặc biệt quan tâm và tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ BHYT.

[VOV2] - Trong lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) được đặc biệt quan tâm và tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ BHYT.

Nhà trường tích cực hỗ trợ phụ huynh cài VssID cho con

[VOV2] - Các trường học triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho HS. Tuy nhiên, nhiều HS chưa đủ tuổi làm CCCD phải đăng ký tài khoản của bố mẹ hoặc không tham gia BHYT nên không đăng ký được.

[VOV2] - Các trường học triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho HS. Tuy nhiên, nhiều HS chưa đủ tuổi làm CCCD phải đăng ký tài khoản của bố mẹ hoặc không tham gia BHYT nên không đăng ký được.

Những bước đi mới trong BHYT học sinh sinh viên

[VOV2] -  Việc thực hiện hiệu quả chính sách BHYT HSSV không chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân HSSV mà còn thể hiện trách nhiệm của HSSV đối với cộng đồng xã hội. Đây được xem là bước đi quan trọng trong thực hiện BHYT toàn dân.

[VOV2] -  Việc thực hiện hiệu quả chính sách BHYT HSSV không chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân HSSV mà còn thể hiện trách nhiệm của HSSV đối với cộng đồng xã hội. Đây được xem là bước đi quan trọng trong thực hiện BHYT toàn dân.

Quyền lợi của HS-SV tham gia BHYT năm học 2021-2022

[VOV2] - BHYT HSSV không chỉ chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em HSSV không may bệnh nặng. Năm học 2021-2022, chính sách BHYT HSSV có thay đổi gì không?

[VOV2] - BHYT HSSV không chỉ chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em HSSV không may bệnh nặng. Năm học 2021-2022, chính sách BHYT HSSV có thay đổi gì không?

Tham gia BHYT HS-SV để đảm bảo quyền lợi

[VOV2] - Nhiều bậc cha mẹ khi đã tham gia BHYT cho con tại các công ty bảo hiểm thương mại thì không muốn tham gia BHYT HS-SV tại trường học nữa. Như vậy liệu có đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại nhà trường không?

[VOV2] - Nhiều bậc cha mẹ khi đã tham gia BHYT cho con tại các công ty bảo hiểm thương mại thì không muốn tham gia BHYT HS-SV tại trường học nữa. Như vậy liệu có đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại nhà trường không?