Theo bà Đinh Mai Hạnh – Phó Trưởng ban Quản lý Thu – Sổ thẻ - BHXH Việt Nam, năm học 2020-2021, toàn quốc đã có hơn 18 triệu học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT, đạt trên 97%, tăng 1,6% so với năm học 2019-2020; trong đó có hơn 14,5 triệu tham gia theo diện HSSV và 3,5 triệu HSSV tham gia theo nhóm khác như: Hộ gia đình nghèo, cận nghèo, thân nhân của lực lượng vũ trang.

Năm 2021 – 2022, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Mặc dù dịch Covid – 19 diễn ra phức tạp, nhưng nhóm HSSV vẫn là nhóm tham gia có tỷ lệ cao nhất trong các nhóm đối tượng.

Về mức đóng BHYT HSSV năm học 2021 – 2022, Theo quy định thì học sinh thuộc đối tượng Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Cụ thể theo Điều điểm C, khoản 1 điều 8 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Đối tượng học sinh được hỗ trợ 30% mức đóng.

Cũng theo điểm đ khoản 1 điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì mức đóng của học sinh bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Dựa vào các quy định trên thì có thể tính chi tiết mức tiền đóng BHYT HSSV năm học 2021-2022 như sau:

Mức tiền đóng = 1.490.000 x 4,5% x 70% = 46.935 đồng/tháng.

Nếu đóng 3 tháng = 140.805 đồng.

Nếu đóng 6 tháng = 281.610 đồng.

Nếu đóng 9 tháng = 422.415 đồng.

Nếu đóng 12 tháng = 563.220 đồng.

Một số phụ huynh đã tham gia BHYT tự nguyện của các công ty bảo hiểm thương mại cho con nên khi nhà trường thông báo thu BHYT HSSV đã không tham gia, bà Đinh Mai Hạnh cho biết: Theo Khoản 4 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, HSSV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (hỗ trợ từ 30% đến 100% mức đóng tùy thuộc nhóm đối tượng ưu tiên). Chính vì vậy, kể cả khi tham gia BHYT của các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại, HSSV vẫn phải tham gia BHYT tại trường học. Với phần tham gia này, HSSV không chỉ được quỹ BHYT chi trả các chi phí KCB mà còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học./.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi của phóng viên chương trình với bà Đinh Mai Hạnh - Phó Trưởng ban Quản lý Thu – Sổ thẻ - BHXH Việt Nam tại đây: