Từ khóa tìm kiếm: tham gia

Chế độ chính sách với người tham gia kháng chiến

[VOV2] - Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trả lời thư của công dân.

Từ ngày 01/04/2021 - cấp thẻ BHYT mẫu mới

[VOV2] - Từ ngày 01/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.

Mô hình chuyển gửi góp phần hồi sinh những cuộc đời

[VOV2] - Dự án "Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy" tại Hà Nội đã góp phần tái sinh những cuộc đời, giúp người nghiện ma túy tự tin hòa nhập cộng đồng và sống tích cực hơn.