Từ khóa tìm kiếm: hưu trí

Khi nào người phục vụ trong quân đội được nghỉ hưu?

[VOV2] - Độ tuổi phục vụ quân ngũ và điều kiện nghỉ hưu của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng không giống như lao động trong các ngành nghề khác.

[VOV2] - Độ tuổi phục vụ quân ngũ và điều kiện nghỉ hưu của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng không giống như lao động trong các ngành nghề khác.

Chế độ hưu trí, tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc

[VOV2] - Với người không còn trong độ tuổi lao động, lương hưu là khoản thu nhập chính, đảm bảo cuộc sống của những người tham gia BHXH. Khi "nhắm mắt xuôi tay", thân nhân sẽ được quỹ BHXH hỗ trợ tiền mai táng.

[VOV2] - Với người không còn trong độ tuổi lao động, lương hưu là khoản thu nhập chính, đảm bảo cuộc sống của những người tham gia BHXH. Khi "nhắm mắt xuôi tay", thân nhân sẽ được quỹ BHXH hỗ trợ tiền mai táng.

Sửa luật BHXH để có quyền lợi tối ưu cho người lao động

[VOV2] - Luật BHXH sau một thời gian thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế cần phải sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

[VOV2] - Luật BHXH sau một thời gian thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế cần phải sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Tuổi nghỉ hưu của quân nhân là bao nhiêu?

[VOV2] - Theo quy định của Bộ luật lao động, kể từ đầu năm nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động có một số điều chỉnh. Tuy nhiên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng sẽ theo quy định cụ thể.

[VOV2] - Theo quy định của Bộ luật lao động, kể từ đầu năm nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động có một số điều chỉnh. Tuy nhiên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng sẽ theo quy định cụ thể.

Nhận BHXH một lần - lợi ít, thiệt nhiều

[VOV2] - Nhận BHXH một lần, người lao động sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu để đảm bảo cuộc sống và sức khỏe khi về già - độ tuổi dễ gặp bất trắc về sức khỏe.

[VOV2] - Nhận BHXH một lần, người lao động sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu để đảm bảo cuộc sống và sức khỏe khi về già - độ tuổi dễ gặp bất trắc về sức khỏe.