Từ khóa tìm kiếm: Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

“Vui Tết độc lập” – Tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống

[VOV2] - “Vui Tết độc lập” mấy năm gần đây đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam tại “Ngôi nhà chung”.

[VOV2] - “Vui Tết độc lập” mấy năm gần đây đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam tại “Ngôi nhà chung”.

Xuân muôn nơi hội tụ

[VOV2] - “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là chủ đề ngày hội đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn...

[VOV2] - “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là chủ đề ngày hội đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn...