Từ khóa tìm kiếm: lòng dân

Vị tướng anh hùng trong lòng dân

[VOV2] - Đó chính là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X

[VOV2] - Đó chính là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X

Tình quân - dân nơi biên giới

[VOV2] - “Tùy theo tình hình dịch bệnh, cán bộ, chiến sỹ tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng với bà con, thông qua đó thắt chặt tình cảm, sự đoàn kết giữa đồng bào với đơn vị nơi biên giới”, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh chia sẻ.

[VOV2] - “Tùy theo tình hình dịch bệnh, cán bộ, chiến sỹ tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng với bà con, thông qua đó thắt chặt tình cảm, sự đoàn kết giữa đồng bào với đơn vị nơi biên giới”, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh chia sẻ.

Nam Bộ kháng chiến - Thành đồng Tổ Quốc "đi trước về sau"

[VOV2] - Ngày 23/9/1945, đúng 3 tuần sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam độc lập, thì tại Sài Gòn, thực dân Pháp nổ súng quay lại xâm chiếm nước ta lần thứ 2. Nhân dân Nam Bộ quyết kháng chiến thể hiện tinh thần đi trước về sau.

[VOV2] - Ngày 23/9/1945, đúng 3 tuần sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam độc lập, thì tại Sài Gòn, thực dân Pháp nổ súng quay lại xâm chiếm nước ta lần thứ 2. Nhân dân Nam Bộ quyết kháng chiến thể hiện tinh thần đi trước về sau.

Cách mạng Tháng Tám và bài học "sức mạnh lòng dân"

[VOV2] - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào mùa thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc ta.

[VOV2] - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào mùa thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc ta.