Từ khóa tìm kiếm: luân chuyển

Luân chuyển giáo viên: Đường đi thì có - lối về thì chưa?

[VOV2] - Luân chuyển cán bộ là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước, nhưng quá trình thực hiện nếu thiếu khách quan, minh bạch thì một chính sách hay lại bị hạn chế, lại thành méo mó, giống như  "có luân mà không có chuyển".

Quy định 65 của Bộ Chính trị: Liệu có tạo bước đột phá?

[VOV2] - Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ có thể chưa khắc phục được toàn bộ những tồn tại bất cập trong công tác luân chuyển nhưng sẽ giúp công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ hơn.

Nhiều góp ý cho Thông tư mới về hoạt động thư viện

[VOV2] - Tuân thủ nghiêm luật Sở hữu Trí tuệ, an ninh mạng, nhấn mạnh trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin… là những nội dung chính trong buổi họp tổ soạn thảo Thông tư mới về thư viện.