Từ khóa tìm kiếm: luật doanh nghiệp

Công tác pháp chế có vai trò quan trọng với doanh nghiệp vừa và nhỏ

[VOV2] - Những năm gần đây, khái niệm về Pháp chế doanh nghiệp đã dần được các doanh nghiệp nhỏ và vừa biết đến. Nhưng ở nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ phận Pháp chế hầu như chưa được chú trọng và chưa có trong cơ cấu tổ chức.

[VOV2] - Những năm gần đây, khái niệm về Pháp chế doanh nghiệp đã dần được các doanh nghiệp nhỏ và vừa biết đến. Nhưng ở nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ phận Pháp chế hầu như chưa được chú trọng và chưa có trong cơ cấu tổ chức.

Đẩy mạnh Mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

[VOV2] - Mạng lưới tư vấn viên pháp luật có vai trò lớn trong tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần đẩy mạnh mạng lưới và tư vấn chuyên sâu hơn, Luật sư Nguyễn Thúy Quỳnh, công ty luật TNHH Châu Phong, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích.

[VOV2] - Mạng lưới tư vấn viên pháp luật có vai trò lớn trong tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần đẩy mạnh mạng lưới và tư vấn chuyên sâu hơn, Luật sư Nguyễn Thúy Quỳnh, công ty luật TNHH Châu Phong, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích.

Tránh rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

[VOV2] - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có bước phát triển nhanh để trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng phát sinh những rủi ro cần được các nhà đầu tư lưu tâm.

[VOV2] - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có bước phát triển nhanh để trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng phát sinh những rủi ro cần được các nhà đầu tư lưu tâm.