Từ khóa tìm kiếm: Lý Thái Tổ

Thái sư Đào Cam Mộc: Bậc khai quốc công thần nhà Lý

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Dời đô từ Hoa Lư về Đại La: Tầm nhìn chiến lược của vua Lý Thái Tổ

[VOV2] - Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La đã tôn thêm những đóng góp của Lý Thái Tổ trong lịch sử dân tộc. Điều này cũng thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của vị vua đầu triều Lý, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của Đại Việt.

[VOV2] - Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La đã tôn thêm những đóng góp của Lý Thái Tổ trong lịch sử dân tộc. Điều này cũng thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của vị vua đầu triều Lý, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của Đại Việt.

Hội sách Hà Nội 2022 được tổ chức tại khuôn viên Tượng đài Lý Thái Tổ

[VOV2] - Thay vì tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long như mọi năm, Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

[VOV2] - Thay vì tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long như mọi năm, Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngập tràn tour giảm giá trong Ngày hội Khuyến mại du lịch

[VOV2] - Hàng nghìn tour với mức giá giảm từ 20-50% tại ngày hội "Khuyến mại du lịch” diễn ra trong 3 ngày, từ 30/10 đến 1/11/2020 tại khu vực nhà Bát giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, mở đầu cho chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội 2020.

[VOV2] - Hàng nghìn tour với mức giá giảm từ 20-50% tại ngày hội "Khuyến mại du lịch” diễn ra trong 3 ngày, từ 30/10 đến 1/11/2020 tại khu vực nhà Bát giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, mở đầu cho chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội 2020.