Từ khóa tìm kiếm: mang thai hộ

Xuất hiện tình trạng buôn bán tinh trùng: Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn

[VOV2] - Hiện nay tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng buôn bán tinh trùng, noãn, phôi, mang thai hộ vì mục đích thương mại.

[VOV2] - Hiện nay tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng buôn bán tinh trùng, noãn, phôi, mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Giải pháp ngăn chặn đẻ thuê, mang thai hộ vì mục đích thương mại

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, việc xác định người bệnh và giao tử có thể sử dụng kỹ thuật nhận diện sinh trắc học hiện đại như chụp ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt để phòng tránh nhầm lẫn hoặc tráo đổi do sử dụng giấy tờ giả.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, việc xác định người bệnh và giao tử có thể sử dụng kỹ thuật nhận diện sinh trắc học hiện đại như chụp ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt để phòng tránh nhầm lẫn hoặc tráo đổi do sử dụng giấy tờ giả.

Điều kiện, thủ tục nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

[VOV2] - Vợ chồng không có con thì có thể nhờ người mang thai hộ không? Điều kiện, thủ tục nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cụ thể như thế nào?

[VOV2] - Vợ chồng không có con thì có thể nhờ người mang thai hộ không? Điều kiện, thủ tục nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cụ thể như thế nào?

Phát hiện những kẽ hở của Luật từ đường dây mang thai hộ

[VOV2] - Một bộ hồ sơ với hàng chục loại giấy tờ chứng nhận có thể làm giả và qua mặt cơ quan thẩm định. Một bác sỹ có thể lấy phôi từ bệnh viện đặt vào người mang thai hộ. Những vấn đề đặt ra trong đường dây mang thai hộ mà cơ quan công an vừa phát hiện.

[VOV2] - Một bộ hồ sơ với hàng chục loại giấy tờ chứng nhận có thể làm giả và qua mặt cơ quan thẩm định. Một bác sỹ có thể lấy phôi từ bệnh viện đặt vào người mang thai hộ. Những vấn đề đặt ra trong đường dây mang thai hộ mà cơ quan công an vừa phát hiện.

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý hình sự

[VOV2] - Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là hành vi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên trong thực tế đã xuất hiện một số đường dây chuyên tổ chức mang thai hộ để kiếm tiền.

[VOV2] - Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là hành vi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên trong thực tế đã xuất hiện một số đường dây chuyên tổ chức mang thai hộ để kiếm tiền.