Từ khóa tìm kiếm: PGS.TS Huỳnh Văn Chương

Các địa phương phải có phương án dự phòng in sao đề thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, in sao đề thi là bước cuối cùng đưa đề thi đến thí sinh nên phải rất thận trọng, kiểm tra kỹ để tránh sai sót trong kỹ thuật in ấn.

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, in sao đề thi là bước cuối cùng đưa đề thi đến thí sinh nên phải rất thận trọng, kiểm tra kỹ để tránh sai sót trong kỹ thuật in ấn.

Đầu tháng Sáu, Bộ GD-ĐT triển khai làm đề thi tốt nghiệp THPT 2023

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã sẵn sàng. Đầu tháng 6/2023, Bộ sẽ triển khai công tác làm đề thi.

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã sẵn sàng. Đầu tháng 6/2023, Bộ sẽ triển khai công tác làm đề thi.

Bộ GD-ĐT vẫn chịu trách nhiệm ra đề thi tốt nghiệp vì đây là nhiệm vụ khó

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, Bộ GD-ĐT vẫn chịu trách nhiệm phần việc khó nhất là xây dựng ngân hàng đề và ra đề thi. Còn địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thi.

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, Bộ GD-ĐT vẫn chịu trách nhiệm phần việc khó nhất là xây dựng ngân hàng đề và ra đề thi. Còn địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thi.

Các kỳ thi riêng cần có sự quản lý chặt chẽ, bảo đảm công bằng, khách quan

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh, các kỳ thi tuyển sinh riêng cần có sự quản lý chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra, giám sát để bảo đảm công bằng, khách quan, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh, các kỳ thi tuyển sinh riêng cần có sự quản lý chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra, giám sát để bảo đảm công bằng, khách quan, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.