Từ khóa tìm kiếm: phân quyền

Quy hoạch đô thị, nông thôn: Cần có cơ chế đặc thù cho nhà ở xã hội

[VOV2] - Sáng nay (28/6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là nhà ở xã hội được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo Luật Nhà ở.

[VOV2] - Sáng nay (28/6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là nhà ở xã hội được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo Luật Nhà ở.

Tinh thần đổi mới cơ chế quản lý đối với tài chính ngân sách

[VOV2] - Cơ chế đặc thù có thể xem như một trong những chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

[VOV2] - Cơ chế đặc thù có thể xem như một trong những chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Nút thắt trong giải ngân nguồn vốn đầu tư

[VOV2] - Tốc độ giải ngân nguồn vốn của chương trình chậm là do trung ương giao vốn muộn. Ngoài ra, một số địa phương chưa chủ động rà soát, xây dựng nhu cầu vốn và các thủ tục ngay từ đầu năm nên mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án.

[VOV2] - Tốc độ giải ngân nguồn vốn của chương trình chậm là do trung ương giao vốn muộn. Ngoài ra, một số địa phương chưa chủ động rà soát, xây dựng nhu cầu vốn và các thủ tục ngay từ đầu năm nên mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án.