Từ khóa tìm kiếm: Phó Chủ nhiệm

Bức thông điệp mạnh mẽ về văn hóa

[VOV2] - "Hội nghị Văn hóa toàn quốc với việc tìm ra được những giải pháp trọng tâm, chắc chắn sẽ tạo nên bước đột phá trong phát triển văn hóa thời gian tới", theo ông Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

ĐB Quốc hội bức xúc khi sinh viên học trực tuyến nhưng ĐH vẫn thu học phí cao

[VOV2] - "Sinh viên ở nhà học trực tuyến nửa năm liên tục, không lên lớp nhưng nhà trường vẫn thu học phí bình thường, thậm chí còn rất cao. Đây là điều rất phi lý và cần có sự chấn chỉnh." - ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp bức xúc.