Từ khóa tìm kiếm: phụ thuộc

Không kiên trì có thành công?

[VOV2] - Mong muốn có được công việc như ý nhưng làm việc gì cũng chóng chán, học gì cũng không thấy phù hợp. 26 tuổi nhưng tất cả vẫn chỉ luẩn quẩn, sự nghiệp vẫn là con số 0.

Người cao tuổi sống tự chủ, độc lập trong xã hội hiện đại

[VOV2] - Trong xã hội hiện đại, với phương châm sống vui, sống khỏe, người cao tuổi đã phát huy được giá trị bản thân, nêu gương sáng cho con cháu và đóng góp cho cộng đồng xã hội. Xã hội càng phát triển thì cơ cấu gia đình hạt nhân cũng thay đổi.