Từ khóa tìm kiếm: quyết toán

Hạn nộp quyết toán 2023 chậm nhất vào ngày 01/04

[VOV2] - Với doanh nghiệp, tổ chức có năm tài chính trùng với năm dương lịch, hạn chậm nhất nộp hồ sơ quyết toán thuế 2023 sẽ là thứ Hai, ngày 01/04/2024.

[VOV2] - Với doanh nghiệp, tổ chức có năm tài chính trùng với năm dương lịch, hạn chậm nhất nộp hồ sơ quyết toán thuế 2023 sẽ là thứ Hai, ngày 01/04/2024.

Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

[VOV2] - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải đóng thuế TNCN và quyết toán thuế hàng năm. Người nộp thuế cần lưu ý các quy định cụ thể khi thực hiện quyết toán thuế TNCN.

[VOV2] - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải đóng thuế TNCN và quyết toán thuế hàng năm. Người nộp thuế cần lưu ý các quy định cụ thể khi thực hiện quyết toán thuế TNCN.

04/05/2023 là hạn cuối cùng để cá nhân tự quyết toán thuế 2022

[VOV2] - Khi có thu nhập từ hai nơi trở lên, cá nhân sẽ phải tự mình quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

[VOV2] - Khi có thu nhập từ hai nơi trở lên, cá nhân sẽ phải tự mình quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN được lùi thời hạn 1 tháng

[VOV2] - Kể từ năm nay, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế sẽ được nộp hồ sơ chậm nhất là vào ngày 30/4. Cùng với đó là nhiều quy định mới mà cá nhân cần lưu ý khi đi quyết toán thuế.

[VOV2] - Kể từ năm nay, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế sẽ được nộp hồ sơ chậm nhất là vào ngày 30/4. Cùng với đó là nhiều quy định mới mà cá nhân cần lưu ý khi đi quyết toán thuế.

Cá nhân được hỗ trợ quyết toán thuế trực tuyến

[VOV2] - Kỳ quyết toán thuế 2020 được thực hiện theo các quy định mới của Luật Quản lý thuế số 38. Ngành thuế đẩy mạnh hỗ trợ cá nhân quyết toán thuế trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

[VOV2] - Kỳ quyết toán thuế 2020 được thực hiện theo các quy định mới của Luật Quản lý thuế số 38. Ngành thuế đẩy mạnh hỗ trợ cá nhân quyết toán thuế trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán điện tử

[VOV2] - Kể từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, thay vì nộp hồ sơ quyết toán bằng giấy tới cơ quan thuế, cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng phương thức điện tử nhưng cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

[VOV2] - Kể từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, thay vì nộp hồ sơ quyết toán bằng giấy tới cơ quan thuế, cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng phương thức điện tử nhưng cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

[VOV2] - Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP có những quy định mới liên quan tới quyết toán thuế TNCN kể từ kỳ tính thuế năm 2020.

[VOV2] - Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP có những quy định mới liên quan tới quyết toán thuế TNCN kể từ kỳ tính thuế năm 2020.

Một số lưu ý khi quyết toán thuế năm 2020

[VOV2] - Kể từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, cá nhân có số thuế TNCN phát sinh sau quyết toán thuế từ 50.000đ trở xuống sẽ không phải nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và hướng dẫn thi hành tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

[VOV2] - Kể từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, cá nhân có số thuế TNCN phát sinh sau quyết toán thuế từ 50.000đ trở xuống sẽ không phải nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và hướng dẫn thi hành tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.