Để đa dạng hóa phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QT TTNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử. Như vậy, kỳ quyết toán thuế năm 2020 cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử thì cá nhân cần có tài khoản giao dịch thuế điện tử (TKGDTĐT). Để có TKGDTĐT, NNT có thể đăng ký theo phương thức điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp tại bất kỳ cơ quan thuế nào. Cụ thể, việc đăng ký TKGDTĐT được thực hiện như sau:

Cách 1: Đăng ký TKGDTĐT theo phương thức điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được triển khai từ 09/2019, tại đây công dân có thể thực hiện các thủ hành chính, và từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã hỗ trợ thêm dịch vụ cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử cho cá nhân để nhân thực hiện khai thuế, quyết toán thuế trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.

Đối với cá nhân đã được cấp TKGDTĐT thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì cá nhân cũng có cả tài khoản của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính khác của công dân tại cổng dịch vụ công quốc gia như: như đổi giấy phép lái xe, nộp thuế điện tử, thông báo khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế…

Cách 2: Đăng ký TKGDTĐT trực tiếp tại cơ quan thuế

Đối với những cá nhân không thể đăng ký TKGDTĐT trên cổng dịch vụ công quốc gia thì cơ quan thuế có thể hỗ trợ cá nhân đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế. Để đăng ký TKGDTĐT trực tiếp tại cơ quan thuế, cá nhân chỉ phải đến cơ quan thuế một lần duy nhất và nộp hồ sơ bao gồm: Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT và bản chụp Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

Để khai mẫu tờ khai 01/ĐK-TĐT, cá nhân có thể khai trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế, sau đó cơ quan Thuế sẽ in tờ khai để cá nhân ký xác nhận khi cá nhân đến nộp hồ sơ đăng ký. Trường hợp cá nhân không thể khai trên thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì thực hiện khai trên bản giấy mẫu tờ khai 01/ĐK-TĐT để nộp đến cơ quan Thuế.

Việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: canhan.gdt.gov.vn) kể cả trường hợp cá nhân đã được cấp TKGDTĐT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tổng cục thuế dự kiến tổ chức hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ 13 giờ 30 đến 17 giờ ngày 16/3/2021 trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế tại địa chỉ: www.gdt.gov.vn. Những vướng mắc, cũng như các câu hỏi sẽ được các cán bộ thuộc các vụ, đơn vị chuyên môn của Tổng cục Thuế trả lời trực tiếp trên cổng thông tin điện tử ngành Thuế.