Từ khóa tìm kiếm: quyết toán thuế

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN được lùi thời hạn 1 tháng

[VOV2] - Kể từ năm nay, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế sẽ được nộp hồ sơ chậm nhất là vào ngày 30/4. Cùng với đó là nhiều quy định mới mà cá nhân cần lưu ý khi đi quyết toán thuế.

Cá nhân được hỗ trợ quyết toán thuế trực tuyến

[VOV2] - Kỳ quyết toán thuế 2020 được thực hiện theo các quy định mới của Luật Quản lý thuế số 38. Ngành thuế đẩy mạnh hỗ trợ cá nhân quyết toán thuế trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Một số lưu ý khi quyết toán thuế năm 2020

[VOV2] - Kể từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, cá nhân có số thuế TNCN phát sinh sau quyết toán thuế từ 50.000đ trở xuống sẽ không phải nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và hướng dẫn thi hành tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.