Từ khóa tìm kiếm: sẽ diễn ra

Mới lạ, sáng tạo, nơi hội tụ “Tinh hoa Nghề Việt”

[VOV2] - Tiếp nối thành công của 8 kỳ Festival nghề truyền thống Huế từ năm 2005 đến nay và triển khai Đề án Festival bốn mùa, UBND thành phố Huế tiếp tục tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2023 lần thứ 9 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

[VOV2] - Tiếp nối thành công của 8 kỳ Festival nghề truyền thống Huế từ năm 2005 đến nay và triển khai Đề án Festival bốn mùa, UBND thành phố Huế tiếp tục tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2023 lần thứ 9 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Đặc sắc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

[VOV2] - Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08/10/2022 với sự tham gia của 14 tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống.

[VOV2] - Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08/10/2022 với sự tham gia của 14 tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống.

Ngày hội Hiphop Huế 2022 sẽ diễn ra cuối tháng 7

[VOV2] - Ngày hội Hiphop Huế 2022 sẽ được tổ chức trong các ngày 23, 24/7 tại công viên 3/2 (Lê Lợi, TP. Huế).

[VOV2] - Ngày hội Hiphop Huế 2022 sẽ được tổ chức trong các ngày 23, 24/7 tại công viên 3/2 (Lê Lợi, TP. Huế).

Lễ vinh danh “Nghệ thuật Xòe Thái” sẽ diễn ra tại tỉnh Yên Bái

[VOV2] - "Nghệ thuật Xòe Thái" của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 15/12/2021 tại Paris, Cộng hòa Pháp.

[VOV2] - "Nghệ thuật Xòe Thái" của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 15/12/2021 tại Paris, Cộng hòa Pháp.