Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 dự kiến được tỉnh Yên Bái tổ chức trong tháng 9/2022.

Theo đó, để tổ chức thành công các sự kiện này, UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức; giao thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải rà soát cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch để tổ chức lễ đón nhận và lễ hội đảm bảo yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa, đặc biệt là ở các khu vực có hoạt động du lịch trọng điểm; vận động người dân giữ gìn nguyên gốc và phát huy giá trị của di tích, di sản...

Đây là loại hình dân vũ của đồng bào Thái ở các tỉnh Tây Bắc, nhất là ở 4 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Yên Bái, với 3 loại chính là: Xòe nghi lễ, Xòe vòng và Xòe biểu diễn. Xòe Thái mang đậm tính tộc người, tính cộng đồng, lan tỏa rộng rãi và trở thành nghệ thuật diễn xướng chung của đồng bào vùng Tây Bắc.