Từ khóa tìm kiếm: Sinh viên Đại học Bách khoa

Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh cần làm sớm

[VOV2] - Con số 5-10% sinh viên năm thứ nhất bỏ học do chọn sai ngành học đòi hỏi ngành giáo dục và ngành LĐ-TB&XH cũng như các trường đại học cần điều chỉnh các hoạt động tư vấn, dự báo nghề nghiệp cho các em từ rất sớm.

[VOV2] - Con số 5-10% sinh viên năm thứ nhất bỏ học do chọn sai ngành học đòi hỏi ngành giáo dục và ngành LĐ-TB&XH cũng như các trường đại học cần điều chỉnh các hoạt động tư vấn, dự báo nghề nghiệp cho các em từ rất sớm.

Sekisho tiếp tục hỗ trợ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

[VOV2] - Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, có những sự hợp tác rất đặc biệt, rất vì người học, là sự chung tay của doanh nghiệp với giáo dục để góp phần hoàn thiện nguồn nhân lực chứ không vì lợi nhuận thuần túy. tập đoàn Sekisho có cách làm như vậy.

[VOV2] - Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, có những sự hợp tác rất đặc biệt, rất vì người học, là sự chung tay của doanh nghiệp với giáo dục để góp phần hoàn thiện nguồn nhân lực chứ không vì lợi nhuận thuần túy. tập đoàn Sekisho có cách làm như vậy.

Chuyện những người diệt pháo đài bay B52

[VOV2] - Với sự anh dũng, mưu trí, sáng tạo, kiên cường những người lính - sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã góp phần vào chiến thắng hào hùng của dân tộc - chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

[VOV2] - Với sự anh dũng, mưu trí, sáng tạo, kiên cường những người lính - sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã góp phần vào chiến thắng hào hùng của dân tộc - chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Từ động lực học tập đến cơ hội thành công trong công việc

[VOV2] - Sinh viên Đại học Bách khoa ra trường luôn rất “hot” và được các doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, điều quan trọng làm thế nào để mỗi bạn trẻ có thể xác định được động lực học và có nhìn nhận đúng về nghề nghiệp tương lai?

[VOV2] - Sinh viên Đại học Bách khoa ra trường luôn rất “hot” và được các doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, điều quan trọng làm thế nào để mỗi bạn trẻ có thể xác định được động lực học và có nhìn nhận đúng về nghề nghiệp tương lai?