Từ khóa tìm kiếm: sinh viên thủ đô

Học sinh, sinh viên "bùng nổ" tại Festival Thanh niên quốc tế

[VOV2] - Tại Festival Thanh niên quốc tế 2023, Học sinh, sinh viên Thủ đô và thanh niên quốc tế được "bùng nổ" khi tham gia các hoạt động trải nghiệm sôi động, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

[VOV2] - Tại Festival Thanh niên quốc tế 2023, Học sinh, sinh viên Thủ đô và thanh niên quốc tế được "bùng nổ" khi tham gia các hoạt động trải nghiệm sôi động, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Gặp lại thanh xuân

[VOV2] - Những cơn mưa lất phất trong cái rét nàng Bân không làm giảm nhiệt buổi Dạ hội cựu Sinh viên Thủ đô 2022, nơi nhiều người gặp lại thanh xuân của chính mình.

[VOV2] - Những cơn mưa lất phất trong cái rét nàng Bân không làm giảm nhiệt buổi Dạ hội cựu Sinh viên Thủ đô 2022, nơi nhiều người gặp lại thanh xuân của chính mình.

Sống lại thanh xuân tươi đẹp

[VOV2] - Các đêm Dạ hội Sinh viên những năm 90 của thế kỷ trước là nơi kết nối tạo ra những tình bạn và tình yêu đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn cho cả một thế hệ thanh niên thời bấy giờ.

[VOV2] - Các đêm Dạ hội Sinh viên những năm 90 của thế kỷ trước là nơi kết nối tạo ra những tình bạn và tình yêu đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn cho cả một thế hệ thanh niên thời bấy giờ.