Từ khóa tìm kiếm: số hóa di sản

Kiến trúc sư Đinh Việt Phương – Người làm sống lại di sản bằng công nghệ in 3D

[VOV2] - Là một trong những người thành lập nhóm 3D Hà Nội, kiến trúc sư (KTS) Đinh Việt Phương và cộng sự đã số hóa di sản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

[VOV2] - Là một trong những người thành lập nhóm 3D Hà Nội, kiến trúc sư (KTS) Đinh Việt Phương và cộng sự đã số hóa di sản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

Người trẻ hồi sinh di sản bằng công nghệ

[VOV2] - Với một hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, việc ứng dụng công nghệ số là một trong những giải pháp quan trọng để lưu trữ dữ liệu, quản lý và bảo tồn di sản. Hướng đi này đang được nhiều bạn trẻ tham gia tích cực.

[VOV2] - Với một hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, việc ứng dụng công nghệ số là một trong những giải pháp quan trọng để lưu trữ dữ liệu, quản lý và bảo tồn di sản. Hướng đi này đang được nhiều bạn trẻ tham gia tích cực.

Giới trẻ với di sản văn hóa dân tộc

[VOV2] - Các di sản văn hóa cũng giống như sợi dây kết nối từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Vậy với giới trẻ ngày nay thì sao? Các bạn trẻ nghĩ gì về di sản văn hóa? Họ có thực sự quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản hay không?

[VOV2] - Các di sản văn hóa cũng giống như sợi dây kết nối từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Vậy với giới trẻ ngày nay thì sao? Các bạn trẻ nghĩ gì về di sản văn hóa? Họ có thực sự quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản hay không?

Số hóa để bảo tồn, phát huy giá trị di sản

[VOV2] - Việc ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa cho thấy tính ưu việt và hiệu quả ngoài mong đợi. Đồng thời, giảm tối đa các phương tiện lưu trữ cồng kềnh, kém hiệu quả trước đây...

[VOV2] - Việc ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa cho thấy tính ưu việt và hiệu quả ngoài mong đợi. Đồng thời, giảm tối đa các phương tiện lưu trữ cồng kềnh, kém hiệu quả trước đây...