Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 và KTS Đinh Việt Phương: