Từ khóa tìm kiếm: song bằng

Chỉ tiêu ít, HS THCS có phải "lách" cửa hẹp để tiếp tục học song bằng ở THPT?

[VOV2] - Mỗi khóa có 350 học sinh song bằng THCS, nhưng chỉ có 2 trường trung học phổ thông tuyển 100 học sinh song bằng. Phụ huynh lo lắng, kết thúc bậc THCS, con có “lách” qua được cánh cửa hẹp để tiếp tục được học tiếp hệ song bằng?