Từ khóa tìm kiếm: song bằng

Khám phá các kỳ quan phía Nam Argentina

[VOV2] - Argentina quốc gia lớn thứ 2 ở Trung Mỹ chỉ xếp sau Brazil, có diện tích lớn thứ 8 trên thế giới và lớn nhất trong số các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Đất nước này cũng sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp thu hút du khách khắp nơi trên thế giới.

[VOV2] - Argentina quốc gia lớn thứ 2 ở Trung Mỹ chỉ xếp sau Brazil, có diện tích lớn thứ 8 trên thế giới và lớn nhất trong số các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Đất nước này cũng sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp thu hút du khách khắp nơi trên thế giới.

Trường nghề với ký túc xá "vui hơn ở nhà"

[VOV2] - Đi học xa nhà, ở nội trú, mô hình được Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức và thu lại nhiều thành công với lớp học sinh 9+ và cả du học sinh học nghề. Quản lý học sinh, sinh viên ở nhiều nhóm tuổi, dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa không dễ dàng.

[VOV2] - Đi học xa nhà, ở nội trú, mô hình được Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức và thu lại nhiều thành công với lớp học sinh 9+ và cả du học sinh học nghề. Quản lý học sinh, sinh viên ở nhiều nhóm tuổi, dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa không dễ dàng.

Du học nghề - xu hướng mới trong lựa chọn nghề nghiệp

[VOV2] - Trong những năm trở lại đây, cùng với thay đổi trong phương thức, chương trình đào tạo, các trường nghề không ngừng đổi mới cách tiếp cận, đem thông tin về ngành nghề, xu hướng, mức thu nhập tới học viên, đặc biệt lứa tuổi THCS.

[VOV2] - Trong những năm trở lại đây, cùng với thay đổi trong phương thức, chương trình đào tạo, các trường nghề không ngừng đổi mới cách tiếp cận, đem thông tin về ngành nghề, xu hướng, mức thu nhập tới học viên, đặc biệt lứa tuổi THCS.

Chỉ tiêu ít, HS THCS có phải "lách" cửa hẹp để tiếp tục học song bằng ở THPT?

[VOV2] - Mỗi khóa có 350 học sinh song bằng THCS, nhưng chỉ có 2 trường trung học phổ thông tuyển 100 học sinh song bằng. Phụ huynh lo lắng, kết thúc bậc THCS, con có “lách” qua được cánh cửa hẹp để tiếp tục được học tiếp hệ song bằng?

[VOV2] - Mỗi khóa có 350 học sinh song bằng THCS, nhưng chỉ có 2 trường trung học phổ thông tuyển 100 học sinh song bằng. Phụ huynh lo lắng, kết thúc bậc THCS, con có “lách” qua được cánh cửa hẹp để tiếp tục được học tiếp hệ song bằng?