Từ khóa tìm kiếm: tài chính xanh

Ứng dụng công nghệ xanh để phát triển bền vững

[VOV2] - Phát triển kinh tế tuần hoàn tạo động lực cho cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, giúp bền vững về môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

[VOV2] - Phát triển kinh tế tuần hoàn tạo động lực cho cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, giúp bền vững về môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Tiếp cận tài chính xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

[VOV2] - Ngân hàng Phát triển Châu Á và Thụy Sĩ đã ký một thỏa thuận đồng tài trợ lên tới 5 triệu USD để phát triển các công nghệ tài chính xanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[VOV2] - Ngân hàng Phát triển Châu Á và Thụy Sĩ đã ký một thỏa thuận đồng tài trợ lên tới 5 triệu USD để phát triển các công nghệ tài chính xanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu

[VOV2] - Hưởng ứng tinh thần “Cùng nhau hành động” của Hội nghị COP 27, nhiều sáng kiến và cách tiếp cận mới nhằm giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của Việt Nam được đưa ra.

[VOV2] - Hưởng ứng tinh thần “Cùng nhau hành động” của Hội nghị COP 27, nhiều sáng kiến và cách tiếp cận mới nhằm giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của Việt Nam được đưa ra.