Từ khóa tìm kiếm: thời lý

Từ Đạo Hạnh - Vị thiền sư có công với đạo với đời

[VOV2] - Từ Đạo Hạnh là một đại thiền sư, được người đời tôn kính. Ông là một thánh tăng của người Việt đã để lại 2 dấu ấn rõ nét đó là đặt nền móng cho giáo lý Phật học mang tính dân gian bản địa và mở đầu cho môn phái Mật Tông.

[VOV2] - Từ Đạo Hạnh là một đại thiền sư, được người đời tôn kính. Ông là một thánh tăng của người Việt đã để lại 2 dấu ấn rõ nét đó là đặt nền móng cho giáo lý Phật học mang tính dân gian bản địa và mở đầu cho môn phái Mật Tông.

Đền Đuổm và sự tích về vị tướng tài ba của vương triều Lý

[VOV2] - Đền Đuổm là nơi thờ vị anh hùng dân tộc Dương Tự Minh hay còn gọi là đức thánh Đuổm, vị thủ lĩnh tài ba của phủ Phú Lương dưới các thời vua Lý.

[VOV2] - Đền Đuổm là nơi thờ vị anh hùng dân tộc Dương Tự Minh hay còn gọi là đức thánh Đuổm, vị thủ lĩnh tài ba của phủ Phú Lương dưới các thời vua Lý.

Trải nghiệm tour miễn phí "Văn hóa Đại Việt thời Lý - Trần"

[VOV2] - Với phần mềm 3D sinh động, hấp dẫn, công chúng có cơ hội trải nghiệm, nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển, cũng như vai trò, tầm ảnh hưởng của triều đại Lý - Trần trong lịch sử dân tộc.

[VOV2] - Với phần mềm 3D sinh động, hấp dẫn, công chúng có cơ hội trải nghiệm, nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển, cũng như vai trò, tầm ảnh hưởng của triều đại Lý - Trần trong lịch sử dân tộc.