Từ khóa tìm kiếm: thu hồi

Đảm bảo quyền của người sử dụng đất

[VOV2] - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu những nội dung chưa phù hợp để sửa đổi cho sát với thực tiễn.

[VOV2] - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu những nội dung chưa phù hợp để sửa đổi cho sát với thực tiễn.

Lấy thẻ BHYT của người đã chết để đi KCB

[VOV2] - Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến - BHXH Việt Nam đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng thẻ BHYT của người đã chết để đi khám chữa bệnh.

[VOV2] - Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến - BHXH Việt Nam đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng thẻ BHYT của người đã chết để đi khám chữa bệnh.