Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm y tế tổ chức sáng nay (8/7), ông Nguyễn Tất Thao - Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến cho biết: Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện nhiều trường hợp thanh toán sai quy định, như thanh toán dịch vụ nằm trong quy trình kỹ thuật; thanh toán trùng lặp; thanh toán sai ngày giường, sai phân loại phẫu thuật; thanh toán thuốc chỉ định không đúng hướng dẫn sử dụng và điều kiện thanh toán; chia nhỏ đợt điều trị, kéo dài ngày điều trị nội trú, khám, chữa bệnh nhiều lần, cấp trùng thuốc…

Việc liên thông dữ liệu với các phần mềm nghiệp vụ cũng đã giúp kịp thời phát hiện nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm y tế. Năm 2019 và 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện 364 lượt người bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác đi khám, chữa bệnh với số tiền hơn 1.100 tỉ đồng, trong đó có 82 trường hợp sử dụng thẻ của người đã tử vong đi khám, chữa bệnh 135 lần. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam còn phát hiện 26 trường hợp nhân viên y tế sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế của người đã tử vong để lập khống 35 hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế với số tiền 34,26 triệu đồng.

Qua kết quả giám định đã thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế gần 6.000 tỷ đồng. Trong số này, năm 2018 thu hồi hơn 1.624 tỷ đồng; năm 2019 thu hồi hơn 1.763 tỷ đồng; năm 2020 thu hồi hơn 1.161 tỷ đồng và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022 thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế 190,45 tỷ đồng (giám định tự động là 84,32 tỷ đồng và giám định chủ động 106,13 tỷ đồng).